MODRA POT

Zavod za razvoj, Maribor

Podjetniško svetovanje

Svetovanje pred ustanovitvijo podjetja

Svetovanje je namenjeno vsem tistim, ki razmišljajo o odprtju svojega podjetja ali pa so že pred začetkom registracije podjetja in potrebujejo še dodatne informacije.

Teme svetovanja
 • Preveritev poslovne ideje: temeljit pregled poslovne ideje, pregled trga, pregled stroškov infinančni načrt.
 • Oblika podjetja: s.p. ali d.o.o.? Pred ustanovitvijo podjetja se pogosto pojavlja vprašanje ali je primerno odpreti d.o.o. ali iti v samostojno podjetništvo. Oblika podjetja je odvisna od več dejavnikov, zato z bodočimi podjetniki glede na vrsto dejavnosti, pregledu prednosti in slabosti skupno določimo primerno obliko podjetja.
 • Obdavčitev podjetja: Po izbiri oblike podjetja je treba izbrati najbolj ustrezno obdavčitev podjetja. Obdavčitev je odvisna od oblike podjetja. S.p. je obdavčen po dohodninski lestvici ali po Normirana obdavčitev. Določitev obdavčitve podjetja pri s.p.-jih je odvisna od višine stroškov, po skrbnem pregledu in preračunu skupno določimo najbolj primerno obdavčitev.
 • Registracija podjetja: razlaga samega postopka in kraja registracije, ter potrebnih informacij in dokumentov, ki jih bodoči podjetnik potrebuje ob sami registraciji.

Svetovanje za delujoča podjetja

Teme svetovanja
 • Investicijsko načrtovanje:  pri vaši poslovni ideji vam pomagamo doseči primerno obliko in vsebino za potrebe pridobivanja finančnih sredstev bank, skladov ali investitorjev
 • Izdelava poslovno – investicijskega načrta
 • Priprava in izvedba projektov

Izobraževanje

 • Usposabljanja na področju pridobivanja nepovratnih sredstev
 • Usposabljanje na področju pridobivanja nepovratnih sredstev za nove zaposlitve
 • Usposabljanja na področju obdavčitve podjetja
 • Usposabljanje za bodoče podjetnike

Povratna in nepovratna sredstva

 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih kreditov
 • Priprava dokumentacije in prijava na razpis za pridobitev kredita, ki jih nudijo skladi
 • Hitra preveritev razpoložljivosti nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobi podjetje
 • Prijava na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev

Aktualni razpisi

MANJŠE ZAČETNE INVESTICIJE V MARIBORU Z OKOLICO 

MANJŠE ZAČETNE INVESTICIJE V MARIBORU Z OKOLICO  Upravičena območja: Maribor s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, občine Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi) Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, s.p.-ji Upravičeni stroški: nakup strojev, opreme, zemljišč, gradnja oz. nakup objektov Višina nepovratnih sredstev: največ 50.000 …

P1 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

P1 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, s.p.-ji Upravičeni stroški: obratna sredstva in investicije Višina garancije: med 60 % in 80 % garancije Obrestna mera: med 0,65 % in 1,15 % (+6 mesečni EURIBOR) Drugi pogoji: vsaj 1 zaposlena oseba, bonitetna ocena vsaj D2, EDBITA v …

P7R: Mikrokredit na problemskih območjih v RS

UGODNI KREDITI P7R: Mikrokredit na problemskih območjih v RS Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, s.p.-ji, zadruge s sedežem na problemskih območjih Upravičeni stroški: do 85 % upravičenih stroškov (materialni in nematerialni stroški ter obratna sredstva) Obrestna mera: 1,1 % Roki za prijavo: 1.2, 1.3.,1.4, 1.5. 2018 Razpis je objavljen na: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=62